24. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

13.03.2020. 09:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2020.g.

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Trogira

3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019.g.

4. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira

5. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje od 2020. do 2022.

6. Prijedlog Plana davanja koncesije za 2020.

7. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

8. Prijedlog Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica

9. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira

10. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira

12. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira u 2019.

13. Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za razdoblje od 2020. – 2021.

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira