23. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

16.12.2019. 08:30 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

2. Prijedlog Zaključka za davanje suglasnosti Gradonačelniku za otkup zemljišta u svrhu izgradnje kolno-pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5a u poslovnoj zoni –Plano

3. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog Plana uređenja "BRIGI-LOKVICE" (DPU 5)

4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira

5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2020. – 2023.g.

6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Trogir za 2020. godinu

7. Prijedlog I. izmjene Programa rada Savjeta mladih grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g.

8. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Trogira