22. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

07.11.2019. 09:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Proračuna Grada Trogira za 2020.g. i Projekcije Proračuna Grada Trogira za 2021-2022.g.

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2020.g.

3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2019. godinu

4. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Trogira za 2019. godinu i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020.g.

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne Ustanove za upravljanje sportskim objektima SPORTSKI OBJEKTI TROGIR

6. Prijedlog Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Trogiru za davanje koncesija na pomorskom dobru

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja poslovne zone POS-4 (UPU 16)