21. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

01.10.2019. 09:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Rješenja o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća

2. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe

3. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje

4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.godinu

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupoprodaju zgrade „Mosorov dom“

7. Prijedlog Odluke o davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir“

8. Prijedlog Zaključa o prihvaćanju izviješća o radnjama poduzetima od strane Grada Trogira u svrhu sanacije tvrtke Dobrić d.o.o.

9. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01. siječnja 2019. - 30. lipnja 2019. godine

10. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Dječji vrtić „Trogir“ Trogir za 2018.g.

11. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Muzej Grada Trogira za 2018.g.

12. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Gradske knjižnice Trogir za 2018.g.

13. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Športski objekti „Trogir“ Trogir za 2018.g.

14. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta “Trogir“ Trogir za 2018.g.

15. Financijski izvještaj i izvještaj o radu trgovačkih društava Trogir holding d.o.o. i Dobrić d.o.o. za 2018.g.

16. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom Savjeta mladih za 2020.godinu

17. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020.g.

18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira