Sastanak Odbora za izbor i imenovanje

26.07.2019. 08:30 Salon grada, Trg Ivana Pavla II br.1./ II . kat | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Trogira