19. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

03.06.2019. 10:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Trogira

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o obročnoj otplati duga

4. Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira

5. Izviješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.srpnja 2018. – 31.prosinca 2018.

6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2018.

7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Trogiru za 2018. Godinu

8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2018. godinu

9. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Trogira za 2018. godinu

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju između Grada Trogira i Pomorske Športske udruge „Lokvice“

11. Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak XI. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Plano“ (Reg. broj: 2019/000206)

12. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2018. Godinu

13. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 4 (UPU 16)