18. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

21.03.2019. 10:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu

1.1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.

1.2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini u Gradu Trogiru

1.3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu

1.4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

1.5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

1.6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu

1.7. Prijedlog I. Izmjena Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. g.

2. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Trogira za 2019 godinu

3. Prijedlog Odluke o uključenju Grada Trogira u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir“

5. Prijedlog Odluke o produljenju važenja „Revizije Programa ukupnog razvoja grada Trogira“

6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade „Strategije razvoja grada Trogira 2020.-2027.“

7. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira u 2018. godini

8. Prijedlog provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira za 2019. godinu

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira za 2019. godinu

10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira u 2019. godini

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina

12. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na temelju pisanog ugovora

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Trogir

14. Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2018.g.

15. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika

16. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Trogira Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

17. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018.g.

18. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Trogira