16. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

27.12.2018. 10:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda: