15. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

28.11.2018. 10:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Dječji vrtić „Trogir“ Trogir za 2017.g.

2. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Muzej Grada Trogira za 2017.g.

3. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Gradske knjižnice Trogir za 2017.g.

4. Financijski izvještaj i izvještaj o radu JU Sportski objekti „Trogir“ Trogir za 2017.g.

5. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta “Trogir“ Trogir za 2017.g.

6. Izvješće uprave o stanju trgovačkih društava Trogir holding d.o.o. i Dobrić d.o.o. za 2017.g.sa financijskim pokazateljima