14. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

09.11.2018. 09:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Trogira za 2018. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite grada Trogira za 2019. godinu

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira

3. Prijedlog Suglasnosti na Sporazum o provedbi zajedničke javne nabave vatrogasnih vozila

4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

5. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

6. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

7. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2018. godinu

7.1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018

7.2. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Gradu Trogiru

7.3. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018. godinu

7.4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2018. godinu

7.5. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018. godinu

7.6. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018. godinu

7.7. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018. godinu

7.8. Prijedlog II. Izmjene Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2018.-2020. godine

8. Prijedlog zaključka o odobravanju I. izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2018.g.

9. Prijedlog Proračuna Grada Trogira za 2019.g. i Projekcije Proračuna Grada Trogira za 2020-2021.g.

9.1. Prijedlog Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.

9.2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.

9.3. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019.

9.4. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019.

9.5. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019.

9.6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019.

9.7. Prijedlog Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019.

9.8. Prijedlog Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021.g.

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

11. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g.

12. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja naselja Plano (UPU 18)

13. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2018.g.

14. Prijedlog Zaključka o davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine na području Grada Trogira državljanima Kraljevine Norveške Anne Ludvigsen Rønning i Jon Erik Rønning

15. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za razdoblje I.-VI.2018.g.

16. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje I.-VI.2018.g.