3. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

21.09.2021. 11:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Analiza aktualnog stanja u trogirskom brodogradilištu