2. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

15.07.2021. 09:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna grada Trogira za 2020.godinu

2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna grada Trogira za 2021.godinu

3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa, investicija, kapitalnih pomoći i donacija grada Trogira za razdoblje 2021.-2023.godine

4. Prijedlog Rješenja o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja

6. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu javne površine u zakup

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za određivanje i preimenovanje ulica i trgova

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Trogira

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe

13. Prijedlog zaključka o obnavljanju zakupa poslovnog prostora na adresi Obala bana Berislavića 15 u Trogiru sa zakupnikom Ljekarnom Splitsko-dalmatinske županije

14. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira

15. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokalne linije u obalnom linijskom pomorskom prometu na relaciji Trogirska riva - Čiovska riva i obratno

17. Prijedlog Odluke o davanju 4 (četiri) hidraulična press kontejnera od 10 m2 na korištenje trgovačkom društvu Trogir Holding d.o.o.

18. Prijedlog Odluke o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na korištenje trgovačkom društvu Trogir Holding d.o.o.

19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva u korist proračuna Republike Hrvatske

20. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2020.g.

21. Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića "Trogir", Trogir