30. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

07.12.2020. 12:00 Zgrada DVD-a Trogir, K.A. Stepinca 108 | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Proračuna Grada Trogira za 2021.godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2021. godinu

3. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2021. godine.

4. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta "Trogir" na upravljane trgovačkom društvu Trogir Holdingu d.o.o.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

6. Analiza stanja sustava CZ za 2020.g. i godišnji plan razvoja sustava CZ za 2021.g.

7. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.g.

8. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Trogira za 2021.g.

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina.

10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira