28. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

21.10.2020. 09:00 Zgrada DVD-a Trogir, K.A. Stepinca 108 | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2020.g.

2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2020.-2022. godine

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir

4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Krban

5. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2020.g.

6. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Trogira

7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra predio Brigi -Lokvice

8. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra predio Saldun

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Trogira

10. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine označene kao čest.zem.3243/1 k.o. Trogir (kat.oznake 182/1) u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama radi izgradnje građevine prema Programu POS-a

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku za zaključenje Ugovora o kupnji nekretnina u svrhu izgradnje lokalne prometnice Os 12 (pristup do nekretnine predviđene za izgradnju stanova iz POS-a u naselju Plano),

12. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Trogir

13. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Trogira (PP Trogir)