27. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

17.07.2020. 09:00 Zgrada DVD-a Trogir, K.A. Stepinca 108 | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Trogira za 2020.g.

1.1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2020. g.

1.2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za 2020.-2022.godinu

2. Prijedlog Odluke o I izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2020.g.

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Trogira za realizaciju kapitalnog projekta – Izgradnja javne rasvjete (modernizacija) u iznosu od 3.850.000,00 kn

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu Trogir holding d.o.o. za sklapanje sudske nagodbe tvrtkom EURODAUS d.d.

5. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o poslovnoj suradnji s HNK HAJDUK

7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020. godine, sukladno prijedlogu u prilogu