20. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

26.07.2019. 09:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata

2. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2018.g.

3. Prijedlog Odluke o II Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2019.g.

4. Prijedlog odluke o kupnji poslovnog prostora na adresi Balancane 12 u Trogiru

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Trogira

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum između Pučkog otvorenog učilišta „Trogir“ i Tamare Turković

7. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta pod naplatom u Gradu Trogiru

9. Prijedlog dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkinga na javnim parkiralištima Grada Trogira