3. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

30.09.2021. 18:00 Centar za kulturu Jastrebarsko | Sjednice u pripremi

Točke dnevnog reda:

1. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, za pedagošku godinu 2020./2021.

2. Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2020.godinu

3. Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2020.godinu

4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2021.

5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2021.godine

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Jastrebarsko

7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko

9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (kčbr. 3220/2 k.o. Jastrebarsko)

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Opremanje vatrogasnog doma u naselju Guci Draganički“

11. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog

12. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog

13. Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog

14. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2021.

15. Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021.-2025.godine

16. Razno