15. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

11.07.2019. 18:00 Centar za kulturu Jastrebarsko | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Izvješće Policijske postaje Jastrebarsko o stanju sigurnosti za 2018.godinu i dio 2019.godine za Grad Jastrebarsko.

2. Predstavljanje Studije javnog prijevoza na području grada Jastrebarskog

3. Prijedlog Odluke o donošenju Turističkog masterplana Grada Jastrebarsko za razdoblje 2019.-2024.

4. Godišnje izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2018. godinu s financijskim izvješćem

5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Grada Jastrebarskog

6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

7. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na području Grada Jastrebarskog

8. Prijedlog Odluke o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara

9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko

11. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra

12. Prijedlog Zaključka o razrješenju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Jastrebarskog

13. Prijedlog Zaključka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Jastrebarskog

14. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarskog

15. Prijedlog Zaključka o razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja

16. Prijedlog Zaključka o imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja

17. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2019. godine

18. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku 2019./20120.

19. Razno