19. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

21.03.2024. 18:00 Centar za kulturu Jastrebarsko | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jastrebarsko

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2023. godinu

3. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja cijene Redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine

5. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje listopad - prosinac 2023. godine

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2024. godinu

7. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2024. – 2026. godine

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko

9. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) Baričević Juraj, Ulica Drage Ivaniševića 10 A, Zagreb

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog

11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zona zapad“

12. Prijedlog Odluke o transformaciji Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio centra Jastrebarskog

13. Prijedlog Odluke o transformaciji Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog

14. Izbor i imenovanja

14.1. Odbor za javna priznanja – razrješenje i imenovanje člana

14.2. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša – razrješenje člana

14.3. Povjerenstvo za imenovanje ulica, naselja i trgova – razrješenje člana

15. Prijedlog Zaključka

16. Razno