14. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

26.09.2023. 18:00 Centar za kulturu Jastrebarsko | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2023. godinu

3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2023. godinu

4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2023. godinu

5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2023. godinu

6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2023. godinu

7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2023. godinu

8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2023. godinu

9. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2023. godinu

10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2023. godinu

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana Upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Jastrebarskog za 2022. godinu

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upravljanju javnim sportskim građevinama

14. Razno