13. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

24.01.2019. 18:00 Centar za kulturu Jastrebrsko | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Konačni prijedlog Odluke o donošenju IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko

2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom

3. Konačni prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ u Jastrebarskom

4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog

5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

6. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra

7. Prijedlog Zaključka o davanju predhodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Jastrebarsko

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju Gradskog muzeja Jastrebarsko

9. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2018. godine

10. Razno