8. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

14.07.2022. 18:00 Centar za kulturu Jastrebarsko | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ˝Sjeverni dio centra Jastrebarskog˝

2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna grada Jastrebarskog za 2022. godinu

3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2022. godinu

4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2022. godinu

5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2022. godinu

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2022. godinu

7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2022. godinu

8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2022. godinu

9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2022. godinu

10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2022. godinu

11. Prijedlog Odluke o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/srbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2022./2023.

13. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Jastrebarskog za potpisivanje Društvenog ugovora – Plešivičko vinogorje d.o.o. za vinogradarstvo i vinarstvo

14. Razno