12. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

18.12.2018. 18:00 Centar za kulturu Jastrebarsko, Dr.F.Tuđmana 9, 10 450 Jastrebarsko | Sjednice u pripremi

Točke dnevnog reda:

1. Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu

2. Izvješće o poduzetim radnjama Grada Jastrebarskog po Zaključku Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog KLASA:021-05/18-01/4, URBROJ: 238/12-01-18-7, od 6. rujna 2018. godine

3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

4. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

5. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

6. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

7. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

8. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

9. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

10. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

11. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

12. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

13. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Grada Jastrebarskog

14. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2019. godinu

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Glazbene škole Jastrebarsko

17. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska

18. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31 A, Jastrebarsko

19. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko

20. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Ivanu Španić, Jaskanska 4, Gornji Desinec

21. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko

22. Prijedlog Zaključka

23. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za studeni 2018.

24. Razno