10. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

27.09.2018. 18:00 Centar za kulturu Jastrebarsko, Dr.F.Tuđmana 9, 10 450 Jastrebarsko | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2017. godinu

2. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2017. godinu

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

12. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

13. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

14. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018

15. Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog

16. Dopuna Dnevnog reda - Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Gornja Reka“

17. Razno