14. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

24.04.2019. 18:00 Centar za kulturu Jastrebarsko | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu aktivnosti na projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Jastrebarskom, te općinama Klinča Sela, Krašić i Žumberak

2. Prijedlog Strategije razvoja pametnog Grada Jastrebarsko za razdoblje 2019.-2024.

3. Predstavljanje trgovačkog društva KEMIS TERMOCLEAN d.o.o.

4. Godišnje izvješće o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2018.godinu.

5. Godišnje izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2018. godinu.

6. Godišnje izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2018. godinu

7. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog

10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (kčbr. 3438/2 k.o. Plešivica)

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog

12. Prijedlog Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog

13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Glazbenog školi Jastrebarsko za ishođenje rješenja za izvođenje programa obrazovanja-harmonika i udaraljke

14. Prijedlog Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2018.godinu

15. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018.

16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2018.godinu

17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

18. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

19. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

20. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

21. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Jastrebarskog za 2018. godinu

22. Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

23. Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

24. Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

25. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

26. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

27. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

28. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

29. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

30. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

31. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2019. godinu

32. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu

33. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu

34. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu

35. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2019. godinu

36. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu

37. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu

38. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu

39. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu

40. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu

41. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu

42. Prijedlog Zaključka o razrješenju člana Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

43. Prijedlog Zaključka o imenovanju člana Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

44. Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Velikoj Gorici

45. Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici

46. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2019. godine

47. Razno